KOMITET WYBORCZY PIS SANOK

„Idziemy ku górze, ku lepszej Polsce, ku lepszemu losowi Polaków.

Bardziej dostatniemu, bezpieczniejszemu i godniejszemu,

z większym wpływem na rzeczywistość.

Roztropne działania dla dobra wspólnego – tak rozumiemy politykę.”

                                                                                       - Prezes PiS Jarosław Kaczyński

 

     W zbliżających się wyborach samorządowych dokonamy wyboru nowych władz naszych małych Ojczyzn. W czerwcu bieżącego roku zwróciłam się do przedstawicieli struktur gminnych, powiatowych i wojewódzkich Prawa i Sprawiedliwości o wskazanie kluczowych dla danych  samorządów  inwestycji  oraz  źródeł  ich  finansowania,  które powinny   znaleźć  się  w programie samorządowym Prawa i Sprawiedliwości.

    Każdy opis najważniejszych przedsięwzięć dla danego powiatu i gminy otwiera krótka informacja dotycząca powierzchni, liczby ludności, gęstości zaludnienia i stopy urbanizacji regionu. Elementy te znajdują się także przy opisach miast i gmin przynależących do danego powiatu. Pod notatką dotyczącą danego samorządu znajduje się 9 kategorii, min. edukacja, infrastruktura czy bezpieczeństwo publiczne, które to lokalni przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości uzupełniali o kluczowe, ich zdaniem, inwestycje dla każdego regionu.

 

                                                                        Krystyna Wróblewska

                                                                           Poseł na Sejm RP

                                            Przewodnicząca Podkarpackiego Zespołu Samorządowego

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość